Notă de informare privind prelucrarea datelor personale

Bună ziua și bine ați venit pe pagina noastră cu informații privind prelucrarea datelor personale.

Acest document explică despre modalitățile în care Asociația Explorer Filiala Tulcea – denumită în continuare EXPLORER – CUI 29917673, adresa sediului social Str Galațiului Nr.3, Ap 3, Comuna Somova, județul Tulcea, colectează, prelucrează și stochează datele personale ale vizitatorilor sitului, participanților la evenimentele sportive, voluntari și alte persoane vizate .

Protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru EXPLORER si ne dorim ca dumneavoastră să fiţi informat corespunzător cu privire la modul şi scopurile în care EXPLORER prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care constataţi orice erori intervenite în furnizarea datelor cu caracter personal care vă privesc, vă rugăm să ne informaţi în cel mai scurt timp posibil, folosind oricare dintre mijloacele indicate în prezentul document.

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal
1.1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de EXPLORER cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

1.2. Datele cu caracter personal sunt colectate de EXPLORER în scopuri bine determinate, explicite și legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.

1.3. Datele cu caracter personal sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate.

1.4. Datele cu caracter personal nu se stochează de EXPLORER pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.

1.5. EXPLORER a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală, precum și cu privire la ștergerea sau rectificarea datelor inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care vor fi ulterior prelucrate.

Categoriile de date și scopul utilizării datelor cu caracter personal

2.1. Datele cu caracter personal includ elemente de identificare de tipul nume şi prenume, numele şi prenumele reprezentanţilor legali, telefon/ fax, adresă de e-mail, loc de muncă, date bancare sau alte asemenea, care servesc la identificarea dumneavoastră sau a persoanelor care vă reprezintă ori pe care le reprezentaţi.

2.2. EXPLORER va colecta, utiliza, prelucra și furniza datele personale oferite de dumneavoastră în următoarele scopuri: informarea participanților la evenimentele sportive/voluntarilor/altor părti interesate despre noutătile de interes pentru organizarea de concursuri, si alte evenimente sportive, pentru emiterea oricăror documente financiar-contabile, încheierea de contracte ori alte acte necesare în activitatea EXPLORER, pentru indeplinirea obligatiilor legale impuse de obiectul de activitate sau legea română.

2.3 În cadrul campaniilor desfășurate pentru a promova evenimentele sportive, EXPLORER va utiliza și prelucra adrese de email colectate direct prin intermediul formularelor online. Scopul prelucrării acestor adrese de email este de a transmite persoanelor interesate informații despre viitoarele evenimente si despre activitatea EXPLORER.

2.4. Datele personale sunt destinate utilizării exlusive de către EXPLORER și acestea nu vor fi vândute către terți.

2.5. EXPLORER poate să colecteze și să prelucreze date cu caracter personal apartinând minorilor, însă numai cu consimțământul expres și liber exprimat al tutorelui legal.

Măsuri de securitate a datelor personale prelucrate

3.1. Prezentul document stabilește măsuri tehnice şi organizatorice implementate de EXPLORER, pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la confidențialitatea și securitatea prelucrărilor efectuate în cadrul activităţii sale.

3.2. EXPLORER a adoptat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea și asigurarea informațiilor pe care le colectăm și procesăm împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală. În acest sens, va fi desemnată, la nivelul EXPLORER, o persoană responsabilă cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului 679/2016
3.3. Rețineți însă că din păcate, nici o transmisie de date nu este garantată 100% sigură.
3.4. Sunteți responsabil de numele dvs. de utilizator și de parolă: păstrați-le în siguranță!
3.5. Dacă aveți bănuiala că confidențialitatea datelor dvs. a fost încălcată, vă rugăm să ne contactați imediat la email: info@racehub.ro.

3.6. Pentru îndeplinirea prevederilor legale aferente şi în vederea satisfacerii cerinţelor păstrării în siguranţă a datelor şi informaţiilor, EXPLORER a elaborat şi implementat măsuri organizatorice şi tehnice orientate pe anumite direcţii de acţiune:

  • Identificarea şi autentificarea utilizatorului;
  • Tipul de acces;
  • Colectarea datelor;
  • Execuţia copiilor de siguranţă;
  • Instruirea personalului;
  • Sistemele de telecomunicații;
  • Folosirea computerelor;
  • Imprimarea datelor.

Proceduri specifice

4.1. Identificarea și autentificarea utilizatorului

Prin utilizator se înțelege orice persoană care acționează sub autoritatea EXPLORER sau a persoanei împuternicite de EXPLORER, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.

4.2. Pentru a dobândi acces la date cu caracter personal, utilizatorii trebuie să se identifice.

4.3. În cazul prelucrărilor automatizate, identificarea se realizează prin autentificare în sistemele informatice ale EXPLORER. Autentificarea se face prin introducerea datelor de autentificare unice, constând în cont de utilizator (username) și parolă.

Cât timp vom păstra datele cu caracter personal?

5.1. Cu excepţia cazului în care vă opuneţi prelucrării datelor cu caracter personal de către noi și / sau solicitaţi ștergerea datelor dvs personale, se aplică următoarele perioade de retenție, în conformitate cu politica noastra privind retenţia de date, pentru următoarele categorii de date cu caracter personal:

● Nu vă stocăm datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care le-am reținut sau pentru a respecta o lege sau cerință statutară.
● Pentru activitatile fiscale ( operare facturi) vom pastra datele pentru o perioada de 10 ani,
● Pentru activitătile de prelucrare în scopuri de informare cu privire la evenimentele sportive, vom păstra datele dvs apentru o periadă de 3 ani.
● Pentru activitatile de identificare a membrilor sitului, vom pastra datele dvs. Atata timp cat veti detine calitatea de membru EXPLORER.

Drepturile dvs. legale

6.1. Ca persoană vizată aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. EXPLORER vă va respecta drepturile individuale și se va ocupa de interesele dumneavoastră în mod corespunzător.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți

7.1. Informațiile dvs. pot fi împărtășite cu companii terțe ce au statut de furnizor/partener EXPLORER.

7.2. Acolo unde este necesar, vom însărcina alte companii și persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini care contribuie la serviciile noastre, în numele nostru. Putem, de exemplu, să furnizăm, date cu caracter personal către curieri, agenți, contractori sau parteneri pentru găzduirea bazelor noastre de date, pentru serviciile de prelucrare a datelor sau pentru a vă trimite informații pe care le-ați solicitat. Vom partaja sau pune la dispoziţie furnizorilor externi de servicii acele informații, în măsura necesară, pentru a procesa solicitările dumneavoastră.

Organismele publice

8.1. Vom dezvălui datele dvs cu caracter personal doar organismelor publice, dacă acest lucru este cerut de lege. De exemplu, EXPLORER va răspunde solicitărilor din partea instanțelor judecătorești, organelor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și oficiale, care pot include astfel de autorități şi din afara țării de reședință.

Contact

9.1. Pentru solicitări sau întrebări cu privire la prezentul document , vă rugăm să vă adresați Asociației EXPLORER la adresa de e-mail: contact@explorertulcea.ro

Dispoziții finale

10.1. Acest document se completează cu întreg setul de proceduri de securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aprobat de conducerea EXPLORER .

Prezenta Notă de informare privind prelucrarea datelor personale a fost actualizată la data de 01.04.2020.